Twój koszyk (0)
Pokaż

Aktualności

O mięsie ekologicznym - żywienie, chów, cena

W hodowli zwierząt w gospodarstwie ekologicznym obowiązuje zasada „dobrostanu zwierząt” - czyli dbanie o stan zdrowia psychicznego i fizycznego zwierząt oraz ich warunki "mieszkaniowe". W skrócie opiszemy na czym to polega:

- przede wszystkim prowadzenie gospodarstwa ekologicznego bez użytków rolnych jest zabronione, ponieważ zwierzęta eko (tak je będziemy nazywać) muszą mieć dostęp do świeżego powietrza, śłonca oraz wybiegu, który daje możliwość żerowania (naturalna pasza),

- eko zwierzęta mogą być żywione paszami roślinnymi, mlekiem i produktami mlecznymi, rybami, mięczakiem i skorupiakami, paszami mineralnymi oraz wybranymi dodatkami paszowymi. Rośliny produkujące ziarno i nasiona nie mogą być modyfikowane genetycznie i muszą pochodzić z gospodarstw ekologicznych.

- do dodatków paszowych zalicza się mikroelementy, witaminy i prowitaminy, naturalne enzymy oraz naturalne mikroorganizmy.

Taki "styl" hodowli zwierząt ma je przybliżyć do tradycyjnego chowu i żywienia, gdzie główny nacisk kładzie się na jakość produktu i jego pozyskanie w warunkach zbliżonych do naturalnych.

A co jeśli eko zwierzęta zachorują?

W chowie zwierząt eko szczególne znaczenie ma profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna, przede wszystkim ze względu na bardzo ograniczone możliwości stosowania leczenia farmakologicznego. Szczepienia profilaktyczne wykonuje się jedynie wówczas, gdy są wymagane urzędowo albo w okolicy gospodarstwa ekologicznego występuje choroba, której nie można opanować w inny sposób. Jeżeli mimo stosowania wszystkich możliwych środków zapewniających zdrowie ptaków, ulegną zachorowaniu lub zranieniu, natychmiast należy przystąpić do leczenia, a w razie konieczności odizolować je w innym pomieszczeniu. Leki konwencjonalne dopuszcza się tylko w przypadku konieczności ratowania życia lub ulżeniu w cierpieniu zwierząt. Do leczenia stosuje się preparaty homeopatyczne i leki roślinne w postaci np. wyciągów oraz esencji.

Zgodnie z obowiązującym prawem dozwolone jest leczenie zwierząt, dezynfekcja budynków i ich wyposażenia. Dotyczy to również leków konwencjonalnych, o ile określona choroba występuje w okolicy. Jeśli zajdzie konieczność zastosowania leków konwencjonalnych - okres karencji wydłuża się dwukrotnie w stosunku do obowiązującego, a jeśli nie jest on określony - do min. 48 h.

Skąd ta cena?

Głównie z  kosztów produkcji na które się składają:

- wyższa cena paszy ekologicznej o około 25-30 %  w porównaniu z konwencjonalną,

- większego zużycia paszy na jednostkę produktu,

- dłuższego okresu chowu,

- wyższej ceny zakupu kurcząt, prosiąt, cielaków itd,

- nakładów na utrzymanie budynku i wybiegów

oraz kosztów niezbędnych działań marketingowych a także kosztów certyfikacji. 

Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu przybliżyłam Państwu temat :)

wróć do listy aktualności