Twój koszyk (0)
Pokaż

Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego biofarma.com.pl

Regulamin Sklepu Internetowego biofarma.com.pl określa zasady składania oraz sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego biofarma.com.pl

1. Właścicielem Sklepu Internetowego biofarma.com.pl  jest Firma BioFarma Marta Kowalczyk z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Karłowicza 47, 51-610 Wrocław NIP : 8991459783 ;REGON 532335131 ; Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl).

2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem biofarma.com.pl , mailowo : sklep @biofarma.com.pl  lub telefonicznie: 601 325 105 w godzinach od 7:00 do 21:00

3. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
- biofarma.com.pl - BioFarma  ul. Karłowicza 47, 51-610 Wrocław
- Sklep internetowy - sklep prowadzony przez  BioFarma za pośrednictwem strony internetowej http://biofarma.com.pl
- Klient - osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
- Konto Klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez biofarma.com.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych  

 1. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym niezbędna jest rejestracja Klienta  oraz podanie przez niego w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych obejmujących: pełne imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania, repliki zegarków numer telefonu oraz adres e-mail.

 2. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.

 3. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez  biofarma.com.pl w celu prawidłowej realizacji zamówień.

 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez biofarma.com.pl BioFarma Marta Kowalczyk, ul. Karłowicza 47, 51- 610 Wrocław Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.  

5.Zamówienia internetowe są przyjmowane 24 godziny przez cały rok i będą realizowane zgodnie z Regulaminem Dostaw.

6. Zamówienia, do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.

 

Regulamin Dostaw

1. Sklep www.biofarma.com.pl realizuje wysyłki od poniedziałku do piątku, wyłączając dni świąteczne.

2. Sklep biofarma.com.pl korzysta z usług różnych firm kurierskich.

3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę

4. Wysyłki są realizowane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania  płatności na konto.  Wyjątek stanowią  towary aktualnie niedostępne. W takiej sytuacji Kupujący jest niezwłocznie informowany o przewidywanym możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. W przypadku produktów "na zamówienie" termin realizacji wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

5. Cennik wysyłek na terenie Polski :

- paczkomaty InPost - 11,80 zl

- Kurier 48               - 13,00 zl

- Kurier                    - 15,00 zł

- Zamówienia od kwoty 200,00 zł  są wysyłane na koszt sklepu www.biofarma.pl .

6. Paczki są dostarczane w godzinach pracy firmy kurierskiej. Sklep biofarma.com.pl nie ma wpływu na godziny dostarczenia paczek przez kuriera.

7. Zamówienia można składać:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: 601 325 105 w godzinach od 7:00 do 21:00

b) mailowo pod adresem sklep@biofarma.com.pl, w zamówieniu powinny być ujęte następujące dane:

     - imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku Faktury VAT)

     - ulica, kod pocztowy, miasto

     - numer telefonu

     - adres e-mail

     - NIP w przypadku faktury

     - nazwę zamawianego towaru, jednostkę miary oraz ilość .

c) bezpośrednio ze sklepu pod adresem biofarma.com.pl

d) warunkiem dostawy jest wszcześniejsza zapłata za zamówienie na konto.

8. Wysyłki zagraniczne

Istnieje możliwość wysyłek zagranicznych. W tym wypadku, przed złożeniem zamówienia z wysyłką poza granicę Polski prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem wyceny kosztów przesyłki. Wysyłki bez wcześniejszego kontaktu nie będą realizowane.

II. Dostawa w granicach mista Wrocławia

 1. Zakupy od kwoty 200 złotych są realizowane bezpłatnie w granicach miasta Wrocławia.

 2. Zakupy poniżej 200 złotych podlegają opłatom jak w punkcie 5.

 3. Dostawy na terenie Wrocławia realizowane są od poniedziałku do piątku od godziny 18:00.

 4. Dostawy realizowane są po wpływie pieniędzy na konto sklepu - ewentualne różnice w kwocie rachunku zwracane/pobierane są w gotówce podczas dostawy.

 5. Dostawy w sobotę, niedzielę i Święta mogą być zrealizowane po uprzednim kontakcie ze sklepem i potwierdzeniem możliwości takiej dostawy. 

Warunki reklamacji

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru ( paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone pisemnie na kartce, którą należy umieścić  w odsyłanej paczce. Niezbędne jest umieszczenie danych takich jak :

  - Imię i nazwisko reklamującego lub nazwa Firmy

  - Adres

  - Data nabycia towaru

  - Nazwa towaru

  - Cena towaru,

  - Ilość zwracanego towaru

  - Nazwa producenta

  - Przedłożony dowód sprzedaży ( paragon lub  faktura)

  - Dokładne wymienienie wad

  - Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: 51-610 Wrocław ul.Karlowicza 47 lub w  formie elektronicznej na adres mailowy: sklep@biofarma.com.pl.
replica watches uk
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:  obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo  polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 
  2.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 51-610 Wrocław ul.Karłowicza 47, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
replica watches
 1. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu